Napirend, hetirend

N A P I R E N D
7.00 órától: gyermekek fogadása
  - játék, szabadon választott tevékenységek
  - kezdeményezések, egyéni fejlesztések, mindennapi testnevelés

9.00 - 9.30 óra között: előkészületek megkezdése az étkezéshez,
  - játékok elpakolása, tisztálkodás
  - tízórai
  - játékban kezdeményezett tevékenységek
  - öltözködés (egyéni szükséglet szerinti segítséggel, tanulással)

10.30 - 12.00 Udvari játékok, megfigyelések a szabadban, séta,
  - mozgásos játékok, szabadon választott tevékenységek.
  - rossz idő esetén szobában sok mozgással járó tevékenységek
    (torna-zenével, mondókával, tánc-zenével, énekléssel)

12.00 - 12.30 Előkészületek megkezdése az étkezéshez
   - átöltözés, tisztálkodás
   - ebéd
   - tisztálkodás, készülődés a pihenéshez, mesehallgatás
   - pihenés

14.30 - 15.00 Előkészületek megkezdése az étkezéshez
   - uzsonna
   - szabadon választott játéktevékenységek

17.00 órakor: zárás


A napirend természetesen keretjellegű. Évszakonként, és ezen belül is az időjárási viszonyok függvényében változtatható az egyes tevékenységekre fordítandó idő, de szem előtt kell tartani a napi helyes életritmus kialakítását. Az időkeretek rugalmasan kezeltek, ami azt jelenti, hogy nincs várakozás, folyamatosan lépünk át egyik tevékenységből a másikba. Figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat, valamint a gyermekek fejlődésében bekövetkezett változásokat, akárcsak a kedvelt tevékenységeket, egyéni érdeklődéseket. Mint a keret napirendből is kitűnik, fő célunk a játékra és a szabadon választott tevékenységekre a lehető legtöbb időt biztosítani, hiszen mind a szocializáció, mind az érzelmi és értelmi fejlődés, az egész tanulási folyamat alapvetően játékban, elsősorban spontán szabad játékban zajlik.

A szabad játékról többet olvashat itt.